top of page

Fliwer: La solució intel·ligent a la crisi d'aigua als jardins de la Costa Brava

JOAN MONTES · Tècnic professional de jardineria MARC CAPILLA · Enginyer i gerent de Fliwer

A la Costa Brava, l'eficiència en la gestió de l'aigua per a espais verds és crucial per a propietaris de residències amb jardí, gestors de càmpings, hotels i tècnics municipals de parcs i jardins.

Davant la creixent crisi d'aigua, Fliwer es presenta com una solució innovadora, oferint una alternativa sostenible als sistemes de reg tradicionals, que es queden curts davant les exigències actuals.


La ineficiència dels sistemes de reg programats radica en la seva incapacitat per adaptar-se a les necessitats reals de les plantes i a les condicions ambientals. Aquesta falta de sensibilitat no només condueix al malbaratament d'aigua,

sinó que en alguns llocs, el seu ús ha començat a ser limitat o prohibit a causa del seu impacte negatiu en l'entorn.

Fliwer es diferencia pel seu enfocament intel·ligent, utilitzant tecnologia d'avantguarda per monitorar la humitat del sòl, el clima i les necessitats hídriques de les plantes, garantint que el reg només es realitzi quan és necessari. Aquest sistema no només assegura el benestar de les plantes sinó que també promou un ús més eficient i conscient de l'aigua. A més de la seva eficàcia, Fliwer destaca pel seu model econòmic accessible. Per a tot tipus de jardins. Aquest model permet als usuaris gaudir de tots els beneficis de Fliwer sense inversions inicials ni compromisos de permanència, assegurant que l'estalvi en el consum d'aigua compensi àmpliament el cost del servei. Cal destacar que, encara que Fliwer té presència en jardins arreu del món, el seu origen es troba a la Costa Brava. Creat i dissenyat per l'enginyer Marc Capilla, de Palafrugell.

 

Fliwer és el resultat d'una innovació local que ofereix una resposta efectiva i sostenible a la problemàtica global de la sequera i els decrets de restricció hídrica

4.PNG
5.PNG
montes.JPG
bottom of page