Un cuc a l'ull? Sí, un cuc a l'ull!

ANNA MENDIETA · Veterinària - Col. GI-891

La thelasiosis és una malaltia cada vegada més freqüent que hem de tenir en compte perquè es tracta d'una zoonosi, és a dir, una malaltia que es pot transmetre de les mascotes als humans.

En què consisteix?

Una mosca, coneguda com la mosca de la fruita, és l'encarregada de transmetre-la i es tracta d'una malaltia ocular provocada per la presència a l'ull d'uns nematòdes (cucs) del gènere Thelazia. Concretament, l'espècie que afecta elsgossos i els gats, i que també pot afectar elshumans, és Thelazia callipaeda. 

Quin és el seu cicle biològic?

Els cucs adults es troben a la superfície de la còrnia i al sac conjuntival on les femelles alliberen es larves L1 que són ingerides per la mosca quan s'alimenta de secrecions lacrimals. En la mosca les larves van evolucionant fins a L3 i són alliberades a l'ull d'una altra mascota, per seguir evolucionant fins a L4, que són les que tornaran a
alliberar les L1.

t.PNG

Quins símptomes detectarem?

Algunes vegades les mascotes són asimptomàtiques però altres vegades observarem signes oculars per la irritació que provoquen els cucs adults i les L1. Els signes poden ser lleus, com ara tenir més llagrimeig de l'habitual, o
greus, com una conjuntivitis, queratitis i fins i tot una úlcera corneal. Pot ser un problema que afecti un ull o tots dos.

Com es tracta?

Haurem d'extreure tots els cucs que puguem dels ulls i utilitzarem un antiparasitari adequat per matar els que hagin pogut quedar i també les larves. Si a més hi ha infeccions secundàries també les haurem de tractar. L'ideal és mantenir les nostres mascotes desparasitades periòdicament de manera preventiva per tal d'evitar el contagi.

I en els humans què veurem?

En els humans els símptomes que pot produir aquesta parasitació són llagrimeig, picor, secrecions aquoses…

mendieta.PNG