Tens un Collie? Doncs això t'interessa

ANNA MENDIETA · Veterinària - Col. GI-891

Totes les races de gossos poden tenir el problema que explicarem a continuació, però, és veritat que els gossos de raça Collie (Rough Collie, Smooth Collie, Border Collie…) en són molt propensos.

De quin problema estem parlant?

Es tracta que per culpa d’un problema genètic es produeix una sensibilitat exagerada a certs medicaments. Una mutació al gen MDR1 (multi drugs resistance), que és un gen de resistència a fàrmacs, fa que el transport de molts medicaments a través de la sang es vegi alterat, donant efectes tòxics

Ho tindran tots els Collies?

No, hi ha una part dels Collies que no tindran cap mutació, una part seran purs per la mutació, és a dir que portaran la mutació a les dues còpies del gen (el que aporta el pare i el que aporta la mare) i d’altres Collies només portaran la mutació a un dels dos gens.

animal.PNG

Quina diferència hi ha entre ells?

Els portadors de la mutació, a una còpia del gen o a les dues, podran patir efectes tòxics aguts, moltes vegades molt greus i fins i tot fatals quan se’ls administri alguns medicaments que faríem servir amb normalitat en altres gossos. Evidentment els portadors a les dues còpies tindran problemes més severs que els d’una còpia, en els que haurem de tenir precaucions. Els que no tinguin cap mutació podran ser medicats amb tota normalitat

Quins medicaments són?

Hi ha una llista força llarga de medicaments amb diferent grau de perillositat. Els més perillosos solen ser algunes famílies d’antiparasitaris.

Podem prevenir d’alguna manera?

Tenim l’opció de fer analítiques genètiques per saber si el nostre Collie pateix o no la mutació del gen MDR1 i així estar segurs de quins medicaments administrar, o si no podem fer aquestes analítiques, podem evitar sempre l’administració dels medicaments de la llista per si de cas.

mendieta.PNG