Solarització: desinfecció de terra

JOAN MONTES · Tècnic professional de jardineria

Un sòl conreat reiteradament augmenta les poblacions de fongs que viuen a terra, de Nematòdes (cuquetes microscòpics que parasiten arrels), de males herbes, etc., per tant, cada 3 o 4 anys, es recomana desinfectar-lo. Per desinfectar els sòls hi ha productes químics, però hi ha un mètode ecològic de desinfecció anomenat solarització que ofereix una gran eficàcia. Està admès en agricultura ecològica.

Amb aquest mètode, podràs desinfectar el sòl abans de sembrar o plantar a la parcel·la.

 

La solarització comporta una elevació del rendiment del cultiu posterior, més creixement, vigor, més alçada, més producció de flors i fruits... Hi ha un augment temporal de més nutrients minerals dissolts i matèria orgànica soluble.

Com es desinfecta un sòl mitjançant solarització?

Cal realitzar-lo a l’estiu, quan fa més calor. El terreny nuu es llaura amb un motocultor i es retiren les restes vegetals i les pedres gruixudes que surtin. A continuació se li dona un reg molt abundant que que mulli a una profunditat de 40 centímetres.

Es cobreix el sòl amb un plàstic transparent fi (polietilè entre 100 i 200 galgues de gruix). La làmina ha de quedar tibant i amb les vores perfectament enterrades perquè no s'escapi la calor. En general, es considera necessari deixar-ho així, de 4 a 6 setmanes com a mínim. Si fa molta calor, deixa-ho més temps. Es pot aplicar a l'aire lliure i també a l'interior d'un hivernacle. Les plagues i malalties disminuiran en el cultiu següent. Pot ser que als 3 o 4 anys sigui necessari repetir-ho.

És un mètode eficaç, senzill i no contaminant. No és de desinfecció tan potent com les fumigacions químiques, però és una alternativa bona i ecològica.

Limitacions

Aplicable a regions que tinguin una elevada irradiació solar i altes temperatures estiuenques. Durant el tractament, el sòl ha d'estar lliure de cultiu, com a mínim durant 1 mes a l'estiu. No és un mètode de desinfecció total 100%. També hi ha productes químics per a desinfecció de sòls aptes per a l’horticultor afeccionat. Per descomptat, la prevenció rotant cultius és una mesura necessària perquè no degeneri la terra.

 

montes.JPG

DIRECCIÓ

 

C/del Mestre Sagrera, 47 1er Pis

Palafrugell

CP 17200

CONTACTE

 

eva@elnou.cat

Tel: 645 80 32 95

 

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon

HORARI

 

Dilluns a Divendres

9h - 14h