Sol i medicaments

SUSANNA TRIAS · Farmacèutica. Col·legiada núm. 1120

Hi ha medicaments que, ja sigui perquè els apliquem sobre la pell o perquè els prenem per via oral, fan que quan ens exposem a la llum ens apareguin lesions a la pell que en altres circumstàncies no ens haurien de causar cap problema, és a dir, ens fan més sensibles al sol. Aquestes reaccions de fotosensibilitat ens poden causar picor, urticària i fins i tot ampolles semblants a una cremada.

Hi ha 2 tipus de reaccions:

1.Fototòxiques:

serien el 95%, i apareixen amb la primera exposició al sol. Solen estar relacionades amb medicaments que es prenen per via oral, i a vegades poden deixar taques a la pell que triguen mesos a desaparèixer.

2.Fotoal·lèrgiques:

són menys comuns i solen estar relacionades amb l’aplicació tòpica d’un medicament. El problema és que poden aparèixer entre 1-14 dies després de l’exposició al medicament, de manera que moltes vegades no ho relacionem.

 • Els grups de medicaments que més sovint donen reaccions de fotosensibilitat són:

 • Antibiòtics com les quinolones i les tetraciclines

 • L’antiarítmic amiodarona

 • Antihipertensius com la hidroclorotiazida, la furosemida, enalapril, amlodipino… A

 • lguns antipsicòtics com la clorpromazina

 • Antiinflamatoris no esteroïdals (AINE) com ibuprofè, ketoprofè, diclofenac…

 • Antidepressius com sertralina, venlafaxina…

 • Tots els anticonceptius oral

 • Retinoids pel tractament de l’acné

 • Els anomenats “protectors d’estómac” com omeprazol, pantoprazol

 • Diversos fàrmacs aplicats per via tòpica, com els antihistamínics

Què podem fer? Evitar exposar-nos al sol en els moments de més radiació solar, posar-nos protectors solars amb factor de protecció elevat i fer servir barrets, ulleres de sol i roba que ens protegeixi.

5.PNG