Què és la sarna?

ANNA MENDIETA · Veterinària - Col. GI-891

La sarna és una malaltia de la pell provocada per àcars. Generalment, cada espècie animal té els seus àcars específics, però si mantenim un contacte molt estret i prolongat amb animals infectats, podem acabar desenvolupant sarna. Així doncs, podem parlar de zoonosi, és a dir, d'una malaltia que es pot encomanar dels animals a les persones.

Totes les sarnes són contagioses?

No, la sarna contagiosa en els gossos és la sarna sarcòptica, produïda per l’àcar Sarcoptes scabiei, que té les variants per cada espècie (canis, bovis, hominis, etc). En el cas dels gats la sarna és d’una altra classe i s’anomena Notoedres cati.

Quina és la sarna no contagiosa?

A part de la sarna sarcòptica existeix la sarna demodècica que no és contagiosa, ni entre els gossos ni tampoc a les persones. És una sarna provocada per l’àcar Demodex canis i el seu comportament és molt diferent. Sol afectar cadells, o animals immunodeprimits pel motiu que sigui, i no produeix picor excepte si hi ha contaminació bacteriana secundària. Pot presentar-se de forma localitzada amb petites clapes sense pèl o de forma generalitzada afectant àrees més extenses.

15.PNG

Quins símptomes provoca la sarna sarcòptica?

La presència dels àcars o dels seus ous provoca una reacció al·lèrgica i per tant una picor molt intensa. La pell s’inflama, s’irrita i solen aparèixer crostes. Les lesions solen començar a les orelles, a les extremitats, a l’abdomen i al pit en els gossos.

Com es transmet?

El contagi entre animals es produeix per contacte directe entre un animal infectat i un sa

mendieta.PNG