Quan demanar visita al psicòleg?

JORDI, ANTÒNIA I MANEL · Gerents de SocArrel Psicologia

Les persones intentem trobar la solució als problemes posant en actiu les habilitats, recursos i xarxa de què disposem, però no sempre aquests intents de millora ens donen els resultats que nosaltres esperem. Serà idoni en aquest cas demanar ajuda per tu o per qualsevol altra persona del teu entorn en aquestes circumstàncies.

Més enllà de realitzar intervencions psicològiques quan ha esdevingut una problemàtica concreta, des de SocArrel apostem per un treball preventiu en relació a la salut mental, realitzant intervencions orientades a clarificar situacions de dubtes i malestar persistents o en augment en el temps.

Què és la PSICOTERÀPIA

La psicoteràpia és un procés basat en el diàleg i la relació que s’esdevé entre psicòleg-persona. La intervenció psicològica permet explorar la problemàtica que ha motivat la consulta i facilita que la persona sigui capaç d’activar els seus propis recursos i solucions per a restablir el benestar físic i emocional. Volem destacar les particularitats concretes pel que fa a la intervenció diferenciada entre adults i infants.

La psicoteràpia d’adult té com a objectiu recuperar l’equilibri emocional i el benestar personal. Dota la persona d’una major comprensió de sí mateixa i de l’entorn que l’envolta.

 

La psicoteràpia infantil i juvenil, persegueix el mateix propòsit, aquesta però, farà un ús especial de la teràpia de joc com a element clau, aquest és per a si mateix terapèutic i alhora és el llenguatge i la forma d’expressió del nen. Per ampliar informació o consultar les problemàtiques més habituals ateses a SocArrel Psicologia pots adreçar te a la nostra web.

13.PNG