top of page

El defensor del ciutadà està al vostre servei

Hola soc Francesc Almagro Marín, Defensor del Ciutadà a la nostra vila. I ho dic així, de forma directe perquè estic segur que molts vilatans ho ignoren. No només ignoren que jo soc el Defensor, sinó que ignoren, fins i tot, que aquesta figura existeixi a Palafrugell.L'oficina del Defensor resta oberta els dimarts i dimecres de 9 a 13 hores al c/ Botines núm. 26 (edifici de la ràdio) i el telèfon és el 972 01 16 42.


Allà ens trobaran a la Núri Negra i a mi mateix per ajudar a qui ho necessiti en qüestions relacionades amb l'Ajuntament.


La nostra tasca principal és vetllar perquè en les relacions entre el ciutadà i l'Ajuntament es respectin les normes establertes per la llei i prevalgui el principi de bona administració.


Tenim altres tasques relacionades amb els drets humans, la igualtat d'oportunitats, el racisme i la xenofòbia, però en tot cas ja tindrem temps d'ampliar i concretar aquests temes.


Ara potser cal clarificar breument quan us podeu dirigir a nosaltres: quan tingueu alguna reclamació a fer, a l'Ajuntament, per qualsevol causa, cal dirigir-se a l'Ajuntament per escrit i exposar el fet. Si no us contesten en un temps prudencial, o la resposta la considereu injusta o no adequada, és a partir d'aquell moment que la nostra oficina del Defensor pot intervenir per ajudar a clarificar la situació i revisar els procediments emprats per tal que la queixa expressada tingui una resposta àgil i adequada.


Així doncs utilitzeu-nos, estem al vostre servei i tenim ganes de seu útils per als nostres vilatans.

Salutacions

0 visualizaciones0 comentarios

Коментарі


bottom of page