top of page

El Defensor del Ciutadà de Palafrugell

Una de les feines del Defensor és atendre les queixes dels vilatans davant l'Ajuntament. Però també tenim la possibilitat d'actuar d'ofici, es a dir, sense que ningú ens ho requereixi, per iniciativa pròpia.Aquesta tasca requereix del coneixement de la vila a nivell social, urbanístic, dels seus hàbits i costums, ...però sobre tot d'una certa observació de la vila, els seus vilatans, les infraestructures, els serveis municipals i de tot allò que es creu que pot millorar de cares a fer la vida més fàcil, a eliminar traves innecessàries, senyalar situacions perilloses i en definitiva tot allò que pugui millorar la vida en col·lectivitat de la nostra societat.


El fet de poder dur a terme aquestes iniciatives pròpies no vol dir que l'Ajuntament hagi de donar obligat compliment a les demandes o observacions que li fem, però si que ha de respondre de forma raonada el per què no ho té en consideració.


A modus d'exemple, des de l'Oficina del Defensor, hem posat de manifest, la necessitat que l'Ajuntament elabori un pla plurianual per l'adequació de les voreres de la vila que no permeten el trànsit de persones grans, persones que necessiten de caminadors, cadires de rodes, cotxets de nens petits i un llarg etcètera, així com aquelles voreres massa estretes, desnivellades, de materials inapropiats o plenes de tota mena d'entrebancs (faroles, senyals de circulació, indicadors, postes de la llum, forats,...) que ens fan del tot impossible fer-les servir pel bé dels vilatans i del trànsit rodat.


En el mateix document també posem de manifest la necessitat de suprimir les moltes barreres arquitectòniques que encara patim.


Ja sabem que no es pot fer tot de cop perquè les arques municipals no ho aguantarien donat què també hi ha altres necessitats que també generen despesa, però si s'elabora un pla per a uns quants anys i cada any s'executa una part, ja estaríem fent feina. Sinó, altres necessitats, sempre urgents, faran oblidar de l'estat de les nostres voreres als nostres governants.

0 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo
bottom of page