top of page

Defensor del ciutadà presenta el primer informede les actuacions de l'any 2023


El passat dia 30 d'abril el Defensor del Ciutadà va presentar al Ple de l'Ajuntament el seu primer informe d'actuacions del darrer any 2023.


Aquest informe és d'obligat compliment i recull tota l'activitat del Defensor al llarg de l'any 2023. Aquest document, que en aquest cas conté 83 pàgines, es presenta de viva veu al Ple de l'Ajuntament i un cop exposat, l'Alcalde i els diferents Grups Municipals tenen un torn de paraula per expressar la seva opinió.


Destaquem les parts més importants de l'informe que recull 66 actuacions i que es desglossen de la següent manera:

36 Queixes:

16 resoltes a favor del ciutadà

7 resoltes de manera desfavorable al ciutadà

2 derivades al Síndic de Greuges

1 derivada al Defensor del Pueblo 8

pendents de resolució

2 no acceptades a tràmit


11 Consultes

12 Assessoraments

7 Recomanacions


Sobre les inscripcions al padró d'habitants

Es demana l'abolició de la cita prèvia obligatòria.


Sobre el Mercat Municipal

Demanant que l'Ajuntament recuperi el paper de regulador actiu per fer una oferta més atractiva i moderna.


Sobre el campus esportiu de l'estiu

Millorar el calendari de l'oferta pública i fer el sistema d'inscripcions més àgil i en igualtat d'oportunitats.


Sobre un pla plurianual de millora de les voreres i supressió de barreres arquitectòniques

Compromís de dedicar, cada any, uns diners a aquest efecte

Demanant que es commemorés el 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans.


Sobre els habitatges d'ús turístic

Es demana una moratòria, no ampliar l'oferta d'aquesta activitat i no barrejar l'ús turístic amb el residencial.


Sobre el Cementiri Municipal

Avaluació de riscos, tractament per igual en tot el seu recinte i compliment de l'ordenança, també, per part de l'Ajuntament

1 visualización0 comentarios

Commenti


bottom of page