Consells de seguretat per les vacances de Nadal

INSPECTOR DAVID PUERTAS FERNÁNDEZ Cap de l'Àrea de la Policia Local

Tot i que en anteriors vegades ja hem parlat sobre fets similars, aprofitant la proximitat de les festes i les vacances de Nadal insistiré en donar consells bàsics de seguretat mentre som fora. 

Per començar els indicaré la necessitat de fer un inventari d'objectes amb el seu número de sèrie, la marca i el model; tancar tots els accessos a l'habitatge amb clau i, si se'n disposa, connectar l'alarma; demanar a algú que ens reculli la correspondència, per evitar que altres persones puguin utilitzar les nostres dades personals i no fer publicitat de que marxem.


Igualment, també s'ha de tenir cura de no informar que marxem a les xarxes socials i a les noves tecnologies, ni a la bústia de veu del telèfon fix o el mòbil.


D'altra banda, també s'ha de tenir cura a l'hora de penjar fotos en les xarxes socials, ja que un cop fet això, es perd el control d'aquestes i mai se sap on poden anar a parar.

 

Vigilar els mòbils: pel que fa a smartphones, és molt important protegir-los a través de contrassenya, perquè, en cas de pèrdua o robatori ningú podrà accedir a la nostra informació. També és important disposar de l'Imei del telèfon, ja que és el seu número d'identificació, en cas de pèrdua o robatori.
 

mossos.PNG

Un altre aspecte a destacar és la importància de recollir tota la informació possible del lloc on tenim decidit anar de vacances, sobretot si és a l'estranger, com ara: serveis bàsics, sanitaris, etc.


Si viatgem en cotxe, s'han de respectar les normes de circulació i, en cas d'aturar-nos, hem de buscar una àrea que no estigui aïllada, que estigui ben il·luminada i, si és possible, que algú sempre vigili el cotxe. Si ho fem en transport públic, no hem de perdre mai de vista les nostres pertinences.


Quan ja estem a l'hotel o a l'apartament, s'ha de tenir especial cura durant el check-in i el checkout als hotels, és a dir, quan arribem i marxem de l'establiment i durant l'estada, tancar sempre portes i finestres. Es recomana no portar coses de valor i tenir en tot moment controlats els nostres objectes personals.

En cas de patir qualsevol incident, es pot trucar al telèfon d'urgències 112, únic a tot l'àmbit europeu.


Abans d'iniciar el viatge, és recomanable que recopileu la informació que pot resultar rellevant: adreces, números de telèfon d'institucions i de serveis bàsics.


El consolat és un interlocutor fonamental a l'hora d'ajudar a solucionar qualsevol problema greu que pugui sorgir, anoteuvos l'adreça i el telèfon.
 

Davant de qualsevol dubte ens trobaran a les Comissaries de referència i per qualsevol emergència al telèfon 112.