top of page

Mariló Grassot,
psicologia de la noia i la dona

REDACCIÓ MAR MOLERO DOLZ · Filòloga i periodista literària · Fotografia: Mariló Grassot

Per què t'has especialitzat en dones?

Perquè les dones ens trobem amb més dificultats per a desenvolupar una vida plena i patim més problemes de salut mental. Però també tenim més facilitat per comunicar-nos i expressar sentiments i som més valentes a l'hora d'enfrontar les causes del nostre malestar i fer canvis vitals difícils. Treballar amb dones és molt gratificant.

 

Què vol dir que treballes amb perspectiva de gènere?

Tinc en compte els factors específics que ens afecten com a dones i que els homes no pateixen en la mateixa mesura, com ara la pressió per trobar parella i ser mare, l'exigència en la nostra imatge, la hiperresponsabilització en les tasques domèstiques i de cura...

1.PNG

Quins serveis ofereixes?

Psicoteràpia per a simptomatologia ansiosa o depressiva, estrès, problemes d'autoestima, assetjament escolar o laboral, dificultats relacionals, etc. I per a situacions més específiques que patim les dones: pors i inseguretats en relació amb la maternitat o el fet de no poder ser mare, dol gestacional i perinatal, violència dins la parella, inseguretats o dificultats en l'àrea sexual, desgast pel rol de cuidadora... També treball d'autoconeixement i creixement personal.

 

És important fer teràpia?

Sí, és una eina eficaç per abordar diversos problemes de salut mental, però també per gestionar més bé el malestar emocional, identificar i canviar patrons de comportament poc saludables, millorar les relacions personals... I no cal esperar a trobar-se malament per demanar un acompanyament terapèutic; es pot fer treball de prevenció, autoconeixement o desenvolupament del propi potencial

3.PNG
bottom of page