La planificació de la successió empresarial. Aspectes tributaris.

JULI FERNÁNDEZ IRUELA · Advocat i economista · Serconfis

Un dels elements més importants per garantir la continuïtat d'una empresa, és la correcta planificació de la successió per mirar d'optimitzar al màxim tots els beneficis fiscals i a l'hora garantir la seva viabilitat.

La planificació adquireix especial atenció en les empreses de caràcter familiar. En aquest sentit, es fa imprescindible un estudi acurat i específic, que afecta, des de la mateixa activitat, els socis o accionistes, els òrgans de govern, entre d'altres.

 

En aquest sentit, cal un estudi acurat del testament com a instrument de planificació, els protocols familiars, i les anàlisis de les condicions a complir per maximitzar els beneficis fiscals en la tinença i transmissió de les empreses. Uns beneficis que poden afectar a l'impost sobre el patrimoni, i a la reducció del 95% de l'impost sobre successions i donacions. Per aquests beneficis fiscals, caldrà estar molt atents, a l'activitat de l'empresa, al percentatge de participació en el capital de l'entitat, a les funcions directives i les seves retribucions, i també a la regla de manteniment de l'empresa.

 

També caldrà analitzar, si és convenient fer donacions en vida o millor esperar a la transmissió per herència a la mort.

 

En aquest sentit, i per donar una informació personalitzada, el nostre despatx, des del seu departament jurídic i financer, s'ha especialitzat en dret successori, per donar resposta a les incidències tributàries, civil i mercantil en els processos de planificació de la successió i en particular en la successió de l'empresa familiar.

DIRECCIÓ

 

C/del Mestre Sagrera, 47 1er Pis

Palafrugell

CP 17200

CONTACTE

 

eva@elnou.cat

Tel: 645 80 32 95

 

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon

HORARI

 

Dilluns a Divendres

9h - 14h