top of page

Jardineria Montes incorpora la intel·ligència artificial Fliwerals regs
Entrevista a Joan Montes de Jardineria Montes i Marc Capilla de Fliwer

Entrevista a Joan Montes de Jardineria Montes i Marc Capilla de Fliwer

Per què heu fet el pas d'incorporar intel·ligència artificial als regs?

Joan: davant de les restriccions d'aigua i el canvi climàtic hem d'apostar per la gestió correcta de l'aigua i dels nostres jardins i oferir un servei que ajudi el propietari del jardí a estalviar aigua sense que les plantes, arbres o gespes pateixin de sequera, i que a la vegada es tornin més resilients. 

Què implica?

Marc: un cop el jardiner ha realitzat una auditoria del reg, els ha calibrat i regulat i ha instal·lat un comptador d'aigua per conèixer en tot moment el consum de cada sector de reg i detectar fuites, problemes i deficiències, comença la instal·lació del sistema Fliwer. Està preparat per conèixer les necessitats hídriques de les plantes a temps real i poder gestionar el reg de forma intel·ligent i autònoma, tenint en compte la meteorologia i les hores permeses de reg per l'usuari.

Quines funcions fa?

Joan: Fliwer és com una planta artificial creada per cuidar les plantes naturals. Com ja feien a l'època dels romans, en què plantaven rosers a les vinyes perquè el roser agafés abans els fongs i les malalties. Seguint el símil, Fliwer és com un roser tecnològic que rep els mateixos paràmetres de les plantes de les diferents zones dels jardins per conèixer el que estan vivint, i gràcies a la intel·ligència artificial pot esbrinar quines necessitats tenen i poder actuar en conseqüència.

Marc: cada Fliwer Plant recull cada hora el nivell de llum, temperatura, humitat ambiental, nivell d'aigua al sòl i nivell d'adob de cada zona del jardí i envien la informació a un servidor amb intel·ligència artificial que esbrina les necessitats de les plantes segons el que estan vivint.

rrae.PNG

Què millora la intel·ligència artificial respecte a un sistema que no la tingui?

Joan: tenir control sobre el reg, que avui en dia no es té, fa que puguem regar el jardí per necessitat de la planta, no per una programació al criteri humà, les plantes es tornaran més resilients, regarem menys cops i aprofitarem més l'aigua, evitarem la compactació de la terra, detectarem fuites d'aigua o problemes en els sistemes de reg, i és clar, tot això sota el paraigua de l'estalvi d'aigua i de l'eficiència.

Marc: els sistemes que considerem actualment de “reg” no tenen en compte ni la planta, ni les necessitats hídriques ni la méteo; en canvi Fliwer sí.

La intel·ligència artificial serà imprescindible en la nostra vida?

Joan: hauria de ser-ho, en la mesura i en les possibilitats que ens ajudi en la nostra vida quotidiana i sobretot en l'estalvi de l'energia o dels recursos consumibles com pot ser l'aigua.

 

Can Montes continuarà amb la seva essència?

Joan: som una empresa familiar amb 50 anys d'història, i sempre hem tingut els mateixos valors, cuidar els nostres clients i jardins, i volem seguir amb aquest tarannà, som un equip humà molt consolidat que sabem el que fem i el que volem. Som una família.

 

Marc: sovint es vol donar una imatge de la tecnologia contrària a la humanitat, freda o malvada. La tecnologia és una eina molt potent, i si està a les mans correctes pot ser la solució. Fliwer fa que els valors, coneixements i treballs de jardineria Montes puguin millorar i ser més eficients i productius. La clau està en la simbiosi entre el professional i la tecnologia Fliwer, ja que cap pot reemplaçar l'altre i poden fer un gran equip.

SADD.PNG
bottom of page