top of page

Entrevista a BERTA AVILÉS ·
Clínica Eupnea

REDACCIÓ MAR MOLERO DOLZ · Filòloga i periodista literària · Fotografia: Clínica Eupnea

Clínica Eupnea, especialistes en medicina respiratòria

Per què és important tenir cura de l'aparell respiratori?

Els problemes respiratoris són molt freqüents. La prevalença estimada de malaltia respiratòria a la població adulta és del 23%. Aproximadament 1 de cada 4 persones patirà algun tipus d'afecció respiratòria.

Quines patologies tracteu?

Tractem totes les patologies respiratòries, o bé n'efectuem el diagnòstic i després en prescrivim el tractament. En cas de tractar-se de patologies greus, interaccionem amb altres departaments o hospitals per acompanyar el pacient a tractaments que poguessin ser més complexos. Les consultes més freqüents són per tos, expectoració, manca d'aire, roncs, mala qualitat de son. I les patologies més freqüents són asma, al·lèrgies, bronquitis aguda i crònica, pneumònies, altres infeccions respiratòries, síndromes d'apnees del son…

També heu incorporat altres especialitats no relacionades amb la respiració.

Hem incorporat ginecologia, endocrinologia, consulta de cirurgia general o cirurgia general menor, radiologia (ecografies), podologia, anàlisis clíniques, medicina estètica, nutrició, d'acord amb la demanda dels nostres pacients. També comptem amb cardiologia, otorrinolaringologia, al·lergologia, digestiu, psicologia, fisioteràpia respiratòria, pediatria i medicina de família, que hi són des de l'inici per considerar-les bàsiques a l'escenari d'una medicina respiratòria global. En molts casos, una patologia respiratòria està associada a problemes d'aquestes especialitats.

7.png

I donar-li a la medicina respiratòria una visió global ens va semblar necessari i futurista. Per nosaltres Eupnea (en grec 'respirar bé') no només inclou pneumologia. I els doctors interactuen entre ells quan és necessari per al tractament o estudi complet del pacient.

És important la medicina preventiva?

Les revisions són molt necessàries. És possible prevenir o evitar que es produeixin malalties. Es pot diagnosticar aviat un problema greu i millorarne substancialment el pronòstic. En els casos que no es pugui evitar l'inici d'una malaltia, pot minorar-la i millorar la qualitat de vida.

8.png
bottom of page