top of page

CONDICIONS D’ ÚS

 

En compliment de la Llei  LOPD 3/2018 i al RGPD 679/2016 (UE), de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, EVA VIDAL RUIZ informa que és titular del website WWW.ELNOU.CAT. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, EVA VIDAL RUIZ informa de les següents dades: EVA VIDAL RUIZ, amb DNI 38832393K, amb domicili social al C/ PICASSO BAJOS 31 17200 PALAFRUGELL, GIRONA. La direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@elnou.cat.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per el website d’EVA VIDAL RUIZ confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per la pàgina d’EVA VIDAL RUIZ, totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. La pàgina web d’EVA VIDAL RUIZ proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per EVA VIDAL RUIZ per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per la web. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats. • L’ús de la informació, serveis i dades oferts per EVA VIDAL RUIZ contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

EVA VIDAL RUIZ no es fa responsable del contingut de les pàgines web a las que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website, i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat, a las que es pugui accedir per mitjà dels enllaços. EVA VIDAL RUIZ declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, pogués derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, EVA VIDAL RUIZ no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

EVA VIDAL RUIZ es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut del seu l. Tant en el que fa referència als continguts, com en les condicions d’´us o en les condiciones generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admesa en dret, i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

EVA VIDAL RUIZ es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per la seva website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, EVA VIDAL RUIZ informa que les cookies associen l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que l’informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a la website EVA VIDAL RUIZ no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, EVA VIDAL RUIZ informa als usuaris de la seva website de que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a la seva pàgina, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat d’EVA VIDAL RUIZ, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, EVA VIDAL RUIZ informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: C/ PICASSO BAJOS 31 17200 PALAFRUGELL, GIRONA. Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de la seva pàgina pertanyen, per sí o com a cessionària, a EVA VIDAL RUIZ. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació, publicació i utilització, de la totalitat o part dels continguts de la seva pàgina web sense el consentiment exprés d’EVA VIDAL RUIZ.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

EVA VIDAL RUIZ es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i EVA VIDAL RUIZ es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar, entre l’usuari i EVA VIDAL RUIZ, els jutjats o tribunals propis de la localitat de PALAFRUGELL (GIRONA).

bottom of page