top of page

Clàusules per al enviament de formularis

L’informem que les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari, així
com la seva adreça de correu electrònic, han estat incorporades en un fitxer del
qual és responsable EVA VIDAL RUIZ, amb la finalitat de poder atendre les seves
consultes i enviar-li informació de EVA VIDAL RUIZ que pogués ser del seu interès.
EVA VIDAL RUIZ es compromet a usar les dades recollides mitjançant aquest
formulari, únicament per a la finalitat anteriorment esmentada. Així mateix, en
virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la
Informació i de Comerç Electrònic, ens dóna el consentiment per poder enviar-li la
informació esmentada a través del seu correu electrònic.


L'interessat declara tenir coneixement de la destinació i ús de les dades personals
recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.


L’enviament d’aquest formulari implica l’acceptació de les clàusules exposades.
Així mateix ens dóna el seu consentiment per enviar-li publicitat dels nostres
productes a l’adreça e-mail que vostè ens ha facilitat.


Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició en els termes
establerts en la Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent adreça: C/ PICASSO
BAJOS 31 17200 PALAFRUGELL, GIRONA.

bottom of page